Piloni

Aș atinge universul cu teamă,
Cu teama ce vine din mine,
L-aș rupe în părți diferite
Si-apoi ți-aș rosti dintre toate
Ce gandul le poate reține,
Cuvântul PACE.

Aș pune cerul în lanțuri
Să-l țin mai aproape de mine,
Să-i suflu cum pot
Frânturi disperate din nespusa-mi iubire.
I-aș pune și-un sprijin în mare,
Piloni, rând la rând către zare,
Să-mi sprijin pămânul în mine,
Și cerul zidit cu mirare.

Brașov, 03 Mai 2010